Privacy en cookies

Privacy- en cookieverklaring Stichting Bushcraft

Stichting Bushcraft, gevestigd aan Vierde Hambaken 73 5231 TW Den Bosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Stichting Bushcraft  
Vierde Hambaken 73, 5231 TW Den Bosch 
Tel. 06 – 1619 1699 
www.stichtingbushcraft.nl
Thijs Knoester is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Bushcraft. Hij is te bereiken via communicatie@stichtingbushcraft.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Bushcraft verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, tickets voor het Bushcraftweekend te bestellen, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Bushcraft verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid. Deze wordt op vrijwillige basis uitgevraagd bij het bestellen van tickets voor het Bushcraftweekend. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Bushcraft verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

De grondslag is op basis van:

 • Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (tickets om deel te nemen aan het Bushcraftweekend) waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.

  Dit geldt alleen voor deelnemers aan het Bushcraftweekend die op vrijwillige basis informatie over hun gezondheid (medische conditie, medicatie, etc.) met ons hebben gedeeld, zodat onze EHBO-ers goed zijn geïnformeerd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Bushcraft neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Bushcraft) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Bushcraft bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevensBewaartermijn Reden
Alle gegevens6 maanden Na een Bushcraftweekend gebruiken we de gegevens voor het versturen van o.a. een tevredenheidsenquête en een nieuwsbrief met foto’s.
Ook bewaren we de gegevens zodat we bij een eventuele schade- of verzekeringsclaim informatie hebben om op terug te vallen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Bushcraft deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Bushcraft blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stichting Bushcraft jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

(Categorie) derdeNaamDoelGegevens
HulpdienstenBrandweer, politie of ambulance.In geval van calamiteiten is het noodzakelijk dat alle aanwezigen bekend zijn bij hulpdiensten, om zo iedereen veilig te kunnen stellen.Alle gegevens
Terreinbeheerder(s)Dit verschilt per locatie van het BushcraftweekendIn geval van calamiteiten is het noodzakelijk dat alle aanwezige bekend zijn bij de terreinbeheerder(s), om zo iedereen veilig te kunnen stellen.Alle gegevens
TicketverkoopIkbenaanwezig.nl Om tickets te kunnen verkopen, gebruikt Stichting Bushcraft de online ticketverkoopservice Ikbenaanwezig.nl. In opdracht van Stichting Bushcraft wordt informatie uitgevraagd (zie de (bijzondere) persoonsgegevens die wij verwerken) bij het aanschaffen van een ticket. Die informatie wordt gedeeld met Stichting Bushcraft. 
Stichting Bushcraft deelt zelf alleen emailadressen met Ikbenaanwezig, om zo uitnodigingen voor tickets en kortingscodes te kunnen versturen.
Alle gegevens

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Bushcraft en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar communicatie@stichtingbushcraft.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Stichting Bushcraft wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Bushcraft neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via communicatie@stichtingbushcraft.nl.

Cookies 

Stichting Bushcraft gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
De cookies die wij gebruiken zijn:

 • Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.
 • Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten en pagina’s op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.